vad gäller vid arrangemang av tävling

Övriga dokument

 

GRUPPFÖRSÄKRING VID DELTAGANDE I TÄVLING ARRANGERAD AV SAAB AKTIV

Alla deltagare vid tävlingar arrangerade genom Saab Aktiv är försäkrade i en gruppförsäkring genom Länsförsäkringar.

Stadgar för Saab Aktiv
(reviderade av årsmötet 2014-03-29)

Syfte

Föreningen har som ändamål att anordna koncernövergripande tävlings- motions- och friskvårdsaktiviteter av olika slag inom Saab i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Mål och inriktning

Genom ett brett utbud av aktiviteter med fritidsinriktning ge medlemmarna tillika de anställda inom Saab möjlighet till erfarenhetsutbyte och social samvaro för att där-igenom skapa gränsöverskridande gruppsamhörighet.

Eftersträva att öka medlemmarnas intresse för aktiv idrott, motion och friskvård i alla dess former, genom att få möjlighet att prova på olika meningsfulla aktiviteter för att på så sätt motivera och stimulera till någon form av regelbunden hälsofrämjande aktivitet.

Hemort

Föreningen ska verka inom Saab.

Läs mer om stadgarna >>