Årsmöte för Saab Aktiv verksamhetsåret 2016 genomfördes i Stockholm den 29/4. Till ny ordförande omvaldes Peder Johansson Korpen Saab. Styrelsens nya sammansättning hittar du under fliken "Kontakt". Årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte hittar du nedan.

Årsmötesprotokoll>>

Protokoll från konstituerande möte>>

Saab Aktiv mästerskap i dynamiskt skytte 2018
Saab Aktiv mästerskap i dynamiskt skytte kommer att genomföras söndagen den 27 maj 2018 på Östgöta jaktskytteklubb "Danmark vid Kvarn. Tävlingen omfattar 8 stationer och 123 skott med start 10.00.
Läs hela inbjudan>>

Saab Aktiv årsmöte
Årsmöte med Saab Aktiv för verksamhetsåret 2017 kommer att hållas lördag den 14 april 2018 14.00 på Vikingterminalen i Stockholm. Efter årsmötet inbjudes till kryssning med Viking Cinderella till Åland.
Inbjudan>>
Dagordning>>
Anmälan>>
Inbjudan Ålandsresa>>

Saab Aktiv mästerskap i skidor 2018
Saab Aktiv mästerskap i skidor har genomförts 26 - 27 januari i Idre med Saab Fritid Järfälla som arrangör. 389 deltagare från Ljungbyhed i söder till Östersund i norr tävlade fredag och lördag i alpint och längd. Arrangemanget avslutades med bankett på lördag kväll.
Resultat>>