NU FINNS ÅRSMÖTESPROTOKOLL OCH PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE UNDER FLIKEN PÅ GÅNG.

 

RESERVERA TID FÖR SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I SKIDOR 25 - 28/1 2018. INBJUDAN KOMMER UT OMKRING 20/10.

 

SAABIADEN 2017 KOMMER ATT GENOMFÖRAS LÖRDAG DEN 30 SEPTEMBER I ESKILSTUNA.
LÄS MER>>

 

SAAB AKTIV MÄSTERSKAP I GOLF KOMMER ATT  SPELAS PÅ HOLMS GK I HALMSTAD 4 SEPTEMBER 2017.
LÄS MER>>

 

 

För en aktivare fritid!

Saab AKTIV är en förening där alla anställda inom Saabkoncernen automatiskt är medlemmar, aktivt eller passivt.

Föreningens syfte är att främja erfarenhetsutbyte och social samvaro över bolags-gränserna. Saab AKTIV vill också väcka intresse för och stimulera till regelbunden motion och fritidsaktivitet hos de anställda.

Aktiviteterna är Idag ofta tävlingsinriktade men för framtiden planeras även arrangemang och aktiviteter utan tävlingsmoment.

Avsikten är att alla, motionär som elit, nybörjare som proffs, ung som gammal, ska känna sig välkomna till Saab AKTIV och dess arrangemang. Verksamheten inom Saab AKTIV planeras och bedrivs av föreningens styrelse och tävlingskommitté.